Park prirode “Piva” i Obrazovni centar iz Plužina u saradnji sa Nacionalnim parkom “Sutjeska”, realizuje projekat pod nazivom “Hajde da se edukujemo” Projekat ima za cilj povećanje svijesti o značaju zaštićenih područja kod djece, lokalnog stanovništva, turista i kod zaposlenih u parkovima regiona.     Tokom ove nedelje su održane dvije radionice na Tjentištu, o […]

Dobrodošli na novu oficijalnu internet prezentaciju Park Prirode Piva www.parkpiva.com Park Prirode Piva je u skladu sa naprednom tehnologijom i marketinškim alatima danas u rad pustila svoju novu, savremeno dizajniranu, interaktivnu, zvaničnu internet prezentaciju turističke ponude Park Prirode Piva, koja je izrađena po najmodernijim standardima tehnologije izrade. Na novom sajtu će se ljepše, preglednije i […]

O PARKU Park prirode “Piva” se nalazi na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore (između državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i granice Nacionalnog parka “Durmitor“) zauzimajući značajan dio teritorije opštine Plužine. Park prirode “Piva” se nalazi na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore (između državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i granice Nacionalnog parka “Durmitor”) zauzimajući značajan dio […]