U cilju osnaživanja seoskih domaćinstava iz prekograničnog područja Foča-Plužine, kroz projekat će se uspostaviti veza sa pružaocima usluga u sektoru turizma. Najpre će biti identifikovana seoska domaćinstva zainteresovana za pružanje turističkih usluga, a potom će se razviti turistički paketi i dizajnirati promotivni materijal za seoska domaćinstva. Projekat će podržati najmanje 3 seoska domaćinstva u Plužinama […]

Projektno područje Plužine – Foča ima potencijala za razvoj speleologije kao novog turističkog proizvoda. Na području ovih opština nalazi se više pećina, od kojih su pojedine jedinstvene na ovim prostorima, kako po crtežima koji najverovatnije potiču još iz Bronzanog doba, tako i po pećinskom nakitu i drugim značajnim obeležjima. Ova aktivnost uključuje identifikaciju pećina u […]

U cilju razvijanja i brendiranja projektnog područja kao jedinstvene destinacije za aktivni turizam i integrisanja turističke ponude dvije opštine, kroz projekat će se razviti zajedničke jednodnevne i višednevne ture. Ture će obuhvatati kako postojeće atrakcije u prekograničnom području, tako i nove turističke proizvode koji će biti razvijeni kroz projekat. Jednodnevna tura – Dva parka Piva […]

Prekogranično područje Opštine Plužine i Opštine Foča obiluje izuzetnim potencijalima za razvoj kajakinga kao novog zajedničkog turističkog proizvoda. Kajaking na Pivskom jezeru je sjajno iskustvo za turiste koji vole laganu vožnju, a za ljubitelje avantura na raspolaganju je kajaking na rijeci Tari. Razvoj kajakinga kao turističkog proizvoda uključuje kupovinu opreme (kajaka, vesla i prsluka za […]

Posmatranje ptica i divljih životinja je novi turistički proizvod namenjen ljubiteljima ovih outdoor aktivnosti. Predstavlja održiv, ekološki način korišćenja resursa biodiverziteta, a kreiranje ove vrste aktivnosti ima za cilj privlačenje turista specijalnih interesovanja, što će, doprinijeti i povećanju broja turista u opštinama Plužine i Foča, kao i Parku prirode Piva i Nacionalnom parku Sutjeska. Kroz […]

Područje opština Plužine i Foča ima velikih potencijala za razvoj slobodnog penjanja kao nove turističke atrakcije. U okviru projekta biće uređeno penjalište i instalirani smjerovi za penjanje na prirodnoj steni u Plužinama. Pored toga, u okviru ove aktivnosti biće osnovan i Penjački klub u Plužinama. Klub će biti osnovan uz podršku penjačkog kluba „Volf“ iz […]