U cilju promocije projekta i turističkih potencijala Opština Plužine i Foča, kroz projekat je izrađen različit promotivni materijal: liflet o projektu, roll-up, brošura o atrakcijama u prekograničnom području, brošura o novim turističkim proizvodima, mapa prekograničnog područja, majice i drugo. Dokumenti: Liflet Foca Pluzine Brosura o novim turističkim proizvodima Brosura Pluzine Brosura Foča