Forum za prekograničnu saradnju Plužine – Foča

Forum za prekograničnu saradnju Plužine – Foča (u daljem tekstu CBC Forum) osnovan je 2009. godine, kao rezultat GIZ ORF projekta o prekograničnom ekonomskom razvoju Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tokom 2011. godine dvije opštine (Foča i Plužine) potpisale su Memorandum o razumijevanju (MoU) za institucionalizaciju CBC Foruma.

CBC Forum čine svi relevantni akteri iz javnog i privatnog sektora (uključujući OCD) iz dve opštine i ima 40 članova. Predsednici opština ko-predsjedavaju sastancima Foruma, a sastanci se održavaju u Foči i Plužinama na rotacionoj bazi. CBC Forum je podržan prethodnim projektom prekogranične saradnje koji je finansirala EU, a implementirali su ga Foča i Plužine, pri čemu su članovi Foruma značajno doprinijeli uspješnom postizanju rezultata projekta. Isti modalitet biće ponovljen u ovom projektu, gde će se sastanci CBC foruma koristiti za povećanje vidljivosti projekta i za diskusiju o sprovođenju projekata i rezultatima sa članovima foruma. Ukupno će projekat podržati 4 sastanka prekogranične saradnje, od kojih će dva sastanka biti organizovana u Plužinama i dva u Foči.

 

Detaljnije:

Održan sastanak Foruma prekogranične saradnje Plužina i Foče

Održan drugi po redu Forum prekogranične saradnje Opština Foče i Plužina

Grb-opstine-Foca3
Park-Piva-logo-1
TO-FOCA1