T.A.R.A

Konferencija za novinare u Foči

Konferencija za medije: Opštine Foča i Plužine zajedno u razvoju turizma

„Turizam, adrenalin i rafting avantura“ (T.A.R.A) naziv je zajedničkog projekta koji će opštine Foča i Plužine realizovati u naredne dvije godine i okviru međunarodnog projekta prekogranične saradnje.

To je nastavak projekta, koje su pomenute opštine realizovale od 2013. do 2015. godine a koji je, takođe realizovan u okviru prekogranične saradnje EU.

Projekat će, kako je rečeno na jučerašnjoj prezentaciji u Foči, doprinijeti unapređenju, razvoju i afirmaciji turističkih potencijala dvije opštine koje povezuje rijeka Tara.

Pored toga što će objediniti turističku ponudu i povezati nacionalne parkove „Sutjeska“ i „Durmitor“ projekat će povećati bezbjednost i obezbijediti sigurnu pristupnost na rafting polazištu i na Pivskom jezeru, kao i opremljenost spasilačkih službi.

Na putu koji je opština Foča izgradila desnom obalom rijeke Tare biće postavljena adekvatna signalizacija, izgrađeni vidikovci, kontrolni punktovi i druga laka infrastruktura.

Projekat predviđa i aktivno uključenje lokalnog stanovništva na cijelom pograničnom području, kao zajedničku prezentaciju turističke ponude dvije opštine na međunarodnim sajmovima.

Vrijednost projekta je oko 500.000 €, a učešće opština 100.000 €.

Na prezentaciji održanoj 22. januara 2020. godine o ovom značajnom projektu govorili su Radisav Mašić, načelnik opštine Foča, Slobodan Delić, direktor Parka prirode ”Piva”, Marija Milenković, kooridnator na projektu i Ljeposava Đajić, direktor TO Foča.

About the author

Related Posts