Koordinacija službi spašavanja iz Opština Plužine i Foča

U cilju obezbjeđenja bezbjednosti turističkih destinacija i percipiranja istih kao takve, kroz projekat će se uspostaviti bolja saradnja između službi spašavanja dvije opštine (policije, vatrogasnih službi, zdravstvenih centara, civilne zaštite, profesionalnih spasilačkih klubova, gorskih službi spašavanja).

U tom smislu, projekat će podržati organizaciju 8 koordinacionih sastanaka (4 godišnje) sa timovima koji su zaduženi za bezbjednost na turističkim lokacijama u projektnom području. Tokom sastanaka biće disutovane mjere i standardi bezbjednosti na turističkim destinacijama, ali i druga pitanja koja se tiču upravljanje rizikom. Ovi sastanci će takođe sadržati komponentu podizanja kapaciteta ovih službi, gde će na svakom sastanku gostujući predavač održati predavanje o savremenim izazovima i trendovima u oblasti bezbjednosti.

Detaljnije:

Opštine Plužine i Foča započele sa radom na unaprijeđenju bezbjednosti turističkih lokacija

Opštine Plužine i Foča uz podršku Evropske unije zajednički rade na unaprijeđenju bezbjednosti turističkih lokacija

Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa u okviru projekta prekogranične saradnje ”Turizam, Adrenalin i Rafting Avantura (T.A.R.A)”

Uz podršku Evropske unije nastavljen rad na unaprijeđenju bezbjednosti turističkih lokacija u Opštinama Plužine i Foča

Evropska unija nastavlja podršku u jačanju kapaciteta službi spašavanja u Opštinama Plužine i Foča

Održan šesti koordinacioni sastanak službi spasavanja iz Foče i Plužina

Grb-opstine-Foca3
Park-Piva-logo-1
TO-FOCA1