Info

Park Prirode Piva: Nova oficijalna internet prezentacija

Dobrodošli na novu oficijalnu internet prezentaciju Park Prirode Piva

www.parkpiva.com

Park Prirode Piva je u skladu sa naprednom tehnologijom i marketinškim alatima danas u rad pustila svoju novu, savremeno dizajniranu, interaktivnu, zvaničnu internet prezentaciju turističke ponude Park Prirode Piva, koja je izrađena po najmodernijim standardima tehnologije izrade.

Na novom sajtu će se ljepše, preglednije i bolje turistima prezentovati Park Prirode Piva kao turistička destinacija.

Internet promocija turističke ponude Parka Prirode Piva jedan je od prioriteta sveukupne godišnje marketinške aktivnosti Parka Prirode Piva, te je u skladu sa tim višemjesečnim, sistematičnim terenskim radom na prikupljanju uspostavljena jedistvena baza podataka, čime je nova internet stranica znatno unapređena, dopunjena, obuhvaćena i kompletirana neophodnim informacijama za besplatnu promociju svih segmenata turističke ponude Parka Prirode Piva.

Sajt obuhvata cjelokupnu turističku ponudu sa opširnijim opisima i navigacijama do atrakcija, izletišta, hotela, apartmana, restorana…. Zatim sve detaljne servisne informacije počevši od prijave boravka, saobraćajnih komunikacija, zdravstvenih usluga, servisnih usluga svih vidova, te detaljnu navigaciju kroz virtuelno 360° putovanje gradom.

Interaktivna internet prezentacija, između ostalog, izrađena sa namjerom što boljeg informisanja postojećih i potencijalnih zainteresovanih posjetilaca našeg grada i sveukupne javnosti, te pružanja potpunijih informacija, a koncipirana je na način da korisnicima omogući jednostavnije snalaženje i dostupnost bitnih informacija cjelokupne turističke ponude sa opširnijim opisimima, virtuelnim 360° panoramama, i navigacijama do samih lokacija turističkih atrakcija. Svi nosioci turističke ponude, atrakcije i lokaliteti međusobno su uvezani i linkovani, tako da predstavljaju zaokruženu cjelinu složenu u zanimljivu turističku priču, koja će privući svakog posjetioca.

Sajt je potpuno prilagodiv svim vrstama desktop i notebook računarima, tabletima i mobilnim uređajima.

About the author

Related Posts