Info

Park Prirode Piva

O PARKU

Park prirode “Piva” se nalazi na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore (između državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i granice Nacionalnog parka “Durmitor“) zauzimajući značajan dio teritorije opštine Plužine.

Park prirode “Piva” se nalazi na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore (između državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i granice Nacionalnog parka “Durmitor”) zauzimajući značajan dio teritorije opštine Plužine (katastarske Opštine: Brijeg, Brljevo, Vojvodići, Vučevo, Jerinići, Mratinje, Nedajno, Nikovići, Miloševići, Stabna, Trsa, Unač, Crkvičko Polje i Šarići).

Regionalni park “Piva” predstavlja prirodnu vezu između nacionalnih parkova “Durmitor” i “Sutjeska” u Bosni i Hercegovini, te je njegovo osnivanje prepoznato nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata i inicijativa. Regionalni park obiluje izuzetnim prirodnim karakteristikama. Veoma raznovrstan reljef čije su najvažnije karakteristike planinske površi sa bogatim pašnjacima i šumama, duboko usječeni gorostasni kanjoni Tare, Pive i Sušice i planinska jezera (Stabanjska i Trnovačko) već privlači brojne ljubitelje prirode i avanturiste iz regiona, ali i šire.

Područje regionalnog parka ima veoma raznolike tipove ekosistema i staništa. Na vrhovima i visokim planinskim površima nalaze se elementi alpske flore i faune dok duž kanjona i riječnih dolina (posebno rijeka Pive i Tare) topli vazduh omogućava elemente mediteranske flore i faune. U regionalnom parku prisutno je preko 1500 vrsta biljaka od kojih su mnoge (preko 80 registrovanih do sada) rijetke i ugrožene vrste; prisutno je i oko 2000 vrsta gljiva na ovom području; dobro očuvane šume bijelog i crnog bora, bukve i jele, javora, smrče i jasena i dr.samo upotpunjuju bogatstvo flore u parku. U tim šumama regionalnog parka svoje mjesto su našli i medvjedi, divlje svinje, a u lišćarskim šumama i srne.

Rijeke u regionalnom parku, posebno Tara i Piva, su bogate potočnom pastrmkom, lipljenom i mladicom. U prirodnim jezerima regionalnog parka možemo naći najkarakterističnije predstavnike životinja crnogorskih visokoplaninskih jezera – tritone ili mrmoljke.

Sliku područja upotpunjuju i 20-ak manjih sela, skaldno uklopljenih u predio sa karakterističnom izvornom arhitekturom kao i brojni tradicionalni stočarski katuni, kao elementi kulturnog predjela koje svjedoče o istoriji, kulturi i naslijeđu Pive. Ovdje su stvoreni posebni uslovi života koji čuvaju neke od poslednjih predstavnika rijetkih i zaštićenih vrsta.

About the author

Related Posts