Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Park Prirode Piva

Poštovani posjetioci,

 

Pristup informacijama u posjedu organa vlasti zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

 
Svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup infoprmacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija.”
 
( Čl.2 i čl. 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( “Sl. list CG”, br. 44/2012 i 30/2017))

Vodič za pristup informacijama

 

Javne evidencije i javni registri arhivska struktura- djelovodnik

 

Dokumenta

 

Planovi o upravljanju

 

Javne nabavke

 

Obrazac za Zahtjev za slobodan pristup

 

Spisak lokalnih funkcionera

 

Spisak zaposlenih u Parku prirode

 

Rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informacijama

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevima za slobodnim pristupom informacijama za Park prirode “Piva”:

Marija Bakrač, odgovorni referent za turizam, ruralni razvoj, projektni menadžment i marketing

e-mail: parkpiva@yahoo.com