STUDIJA O RIZICIMA U PARKU PRIRODE “PIVA”, KANJONU RIJEKE TARE I NACIONALNOM PARKU “SUTJESKA” I ZAJEDNIČKE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE

U cilju mapiranja potencijalnih rizika na turističkim lokacijama u prekograničnom području Opštine Plužine i Opštine Foča izrađena je Studija o rizicima u Parku prirode “Piva” (Crna Gora), kanjonu rijeke Tare i Nacionalnom parku “Sutjeska” (Bosna i Hercegovina).

U studiji su sagledani potencijalni rizici po bezbjednost ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara i životne sredine na glavnim turističkim lokacijama u ovim opštinama, tj. područjima Parka prirode “Piva”, kanjona rijeke Tare i Nacionalnog parka “Sutjeska”, što podrazumijeva determinisanje realnih pojedinačnih rizika za svaku od ove tri turističke lokacije.

U okviru ove aktivnosti su, u cilju unapređenja bezbjednosti na turističkim lokacijama i uspostavljanja prekogranične saradnje u oblasti zaštite i spašavanja razvijene i standardne operativne procedure za djelovanje u vanrednim situacijama i uputstva za evidenciju o događajima-katastrofama, izvještavanju, razmjeni podataka, traženju i prihvatanju pomoći.

Studija o rizicima i standradne operativne procedure će biti distribuirane i korišćene od strane predstavnika službi spašavanja iz obje opštine.

Detaljnije:

3. Studija o rizicima – Piva, Tara i Sutjeska

Grb-opstine-Foca3
Park-Piva-logo-1
TO-FOCA1